Navigeren

Navigeer hier tussen de afdelingen:

Algemene informatie

Sinds 2014 heeft onze Vereniging, om diverse redenen, geen postbus meer. Wij verzoeken een ieder zoveel als mogelijk om de post digitaal te versturen naar secretaris@concordiazevenhuizen.nl.

Wanneer het digitaal niet mogelijk is dan kan de post worden verzonden naar:

Muziekvereniging Concordia Zevenhuizen
p/a De Haspel 1
9354 XA, Zevenhuizen

Algemeen mailadres: info@concordiazevenhuizen.nl

Rekening: NL28 RABO 0335 1104 95

KvK: 40023622

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft als taak om alle dagelijkse zaken binnen de vereniging in goede banen te leiden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur, de penningmeester en de secretaris.

Siepie de Jong Voorzitter (ad-interim)
 • voorzitter@...
Teo Mulder Penningmeester
 • penningmeester@...
 • 0594-632130
Vacature Secretaris
 • secretaris@...

Overige bestuursleden

De overige bestuursleden houden zich bezig met speficieke afdelingen en/of taken binnen de vereniging.

Vacature Jeugd
 • jeugd@...
Roelinda Valkema Promotie
 • promotie@...
Siska Riemsma Dynamix en Jong Dynamix
 • dynamix@...
Gert Kits Algemene zaken
 • algemenezaken@...

Bestuurslid Jeugd

Binnen het bestuur missen we momenteel een bestuurslid dat zich specifiek toespitst op de (potentiële) jeugd binnen de vereniging. Jeugd is júíst erg belangrijk, misschien wel het belangrijkst, binnen een vereniging als Concordia. Immers, “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Daarom zouden we erg graag weer iemand aan het bestuur willen toevoegen die zich richt op de portefeuille Jeugd. Als bestuurslid Jeugd houd je je onder meer bezig met:

 • het coördineren van de diverse scholenprojecten;
 • het coördineren van de verschillende muzieklessen welke worden gegeven binnen de vereniging;
 • het meedenken en opzetten van activiteiten met betrekking tot het werven van nieuwe jeugdleden.

Secretaris

De functie van secretaris is op het moment vacant. Hiervoor zijn we dus op zoek naar een enthousiast iemand om deze functie te vervullen! Als secretaris van de vereniging vorm je samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur en houd je je onder andere bezig met:

 • het verzorgen van de communicatie vanuit het bestuur naar alle leden;
 • de in- en uitgaande post van buiten de vereniging, met name met betrekking tot aanvragen van optredens;
 • het voorbereiden van de algemene bestuursvergaderingen (samen met de rest van het dagelijks bestuur) welke eens per maand worden gehouden.

Voorzitter

Momenteel wordt de functie van voorzitter ingevuld door Siepie de Jong. Ondanks dat zij al enige tijd deze functie vervuld, is zij slechts op interim-basis aangesteld als voorzitter. Een voorzitter is cruciaal om een vereniging draaiende te houden. Om deze reden zijn we op zoek naar iemand die deze functie over zou kunnen nemen van Siepie de Jong. Als voorzitter richt je je onder andere op:

 • het voorzitten van de vergaderingen;
 • het vertegenwoordigen van de vereniging naar binnen en buiten;
 • samen met de overige bestuursleden, de “kar trekken” binnen de vereniging;
 • het overzicht behouden over alle lopende zaken binnen de vereniging.

 

Bent u of kent u iemand die zich graag als bestuurslid Jeugd, secretaris of voorzitter zou willen inzetten voor muziekvereniging Concordia, dan horen we graag van u! U kunt contact opnemen via voorzitter@concordiazevenhuizen.nl of via onderstaand contactformulier.

 

Lessen

Bij Concordia proberen we zoveel mogelijk de lessen binnen de vereniging te houden. Daarmee houden we de kosten laag (€ 12,50 per maand) terwijl we wel onze leden op goed niveau kunnen brengen voor de diverse afdelingen. De lessen worden op het moment gegeven door Monique de Vries, Ruud Splinter, Petra Rodenboog en Melissa Bonnema.

Om lessen te volgen bij Concordia moet je wel lid worden. Het is niet mogelijk om lessen te volgen zonder lid te zijn. Maar we hebben kortingsacties om eerst te kijken of het bevalt! Neem voor lessen contact op met het bestuurslid Jeugd of via onderstaand contactformulier.

Contributie

Bij Concordia betaal je net als bij vrijwel elke andere vereniging contributie voor je lidmaatschap van onze vereniging. Het contributiejaar loopt bij ons van 1 oktober tot 1 oktober van het volgende jaar. Ga je tussentijds (dus voor 1 oktober) weg bij Concordia, dan wordt toch de contributie in rekening gebracht tot het eind van het contributiejaar. De reden hiervan is, dat de kosten die we als vereniging maken, vaak door blijven lopen ook als een lid tijdens het seizoen stopt. Contributie is bij Concordia afhankelijk van je leeftijd.

Tarieven

Bij Concordia wordt gewerkt met de volgende tarieven:

 • Contributie tot 14 jaar € 13,00 per maand
 • Contributie vanaf 14 jaar € 16,00 per maand
 • Contributie (Jong) Dynamix € 20,00 per maand
 • Contributie (Jong) Dynamix i.c.m. lidmaatschap Showband € 18,50
 • Lesgeld muzikanten € 12,50 per maand (ongeacht de leeftijd)
 • Korting op contributie vanaf 3 leden per gezin

Contributie en lesgeld worden geïnd middels een machtiging verstrekt aan de vereniging. Maandelijks vindt er een incasso-run plaats en worden de verschuldigde bedragen van uw rekening afgeschreven.

Heeft u vragen?

Stel hier gerust alle vragen. We zullen deze zo spoedig mogelijk proberen op te pakken

  Onze partners